top of page

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SEKTÖRÜNÜN 2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ (2018)Endüstriyel otomasyon sektörü açısından geçen yıla baktığımızda, büyük çoğunluğu döviz olarak işlem gören sektörümüzde döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın 2017 yılını Endüstriyel Otomasyon sektörü için iyi bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Elbette sektörümüzün önemi Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0 kavramı ile daha da bilinir ve talep görür hale gelmiştir. Bunun dışında üretimde otomasyon bilincinin artması ile üreticilerin her geçen gün otomasyona geçiş ve modernizasyon istekleri de benzer oranlarda artmaktadır. Çünkü artık insan gücünün minimum olduğu modern üretim yöntemlerine ihtiyaç olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Sanayi 4.0, diğer bir deyişle “Dijitalleşme” konusunda ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılı başında ülkemizdeki en üst seviyedeki iş dünyası ve özel sektör temsilcisi kurum ve kuruluşların (TOBB / TİM / TÜSİAD / MÜSİAD / YASED ve TTGV) başkanlarının İcra Kurulu üyesi olduğu “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” kurulmuştur. Bu platformun bünyesinde de ülkemizin bu konudaki durumunu tespit etmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli strateji planlarını yapmak ve de teknoloji yol haritalarını hazırlamak düşüncesiyle çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları kendi alanlarında bağımsız olsalar da bir bütünün parçaları konumundadırlar. Fabrika otomasyonu, proses otomasyonu, montaj hattı otomasyonu, robotik otomasyon vb. alanlarda tüm sektörlere hizmet sağlayan, ileri teknolojileri kullanan ve uygulayan ulusal ve uluslararası menşeli firmaların üyesi bulunduğu ve bu anlamda bir teknoloji platformu olarak faaliyet gösteren derneğimiz ENOSAD da bu platformun bünyesinde oluşturulan 6 çalışma grubundan ‘Sanayide Dijital Teknolojiler’ ve ‘İleri Üretim Teknikleri’ gruplarında çalışmalarını sürdürmektedir.    2018 yılında da gerek Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0 kavramı gerek ise otomasyona geçiş nedeni ile sanayiciler ekonomik koşullardan bağımsız olarak üretimlerini modernize etmek durumundalar. Bu nedenle, 2018 yılında da geçen yıla benzer bir pazarın Endüstriyel Otomasyon sektörünü bekleyeceğini öngörebiliriz. Ekonomimizi oluşturan firmaların büyük çoğunluğunun KOBİ statüsünde olmasından dolayı KOBİ’ler için özel bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Kritik önem taşıyan KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0’a geçişlerini kolaylaştırıcı düzenleme, teşvik ve stratejiler oluşturarak ilerlemek zorundayız. Çünkü Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0’ın doğru uygulanması ve uygulanırken kaynak yaratılması noktasında KOBİ’lerimizin kesinlikle yardıma ihtiyaçları vardır. Bu destek devlet tarafından sağlanmalıdır. Her fırsatta belirttiğim gibi, gerek jeopolitik avantajımız gerekse genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin bu avantajını kullanarak, Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0’ı sadece tesislerinde kullanan değil, aynı zamanda içinde olan, geliştiren ve uygulayan ülke konumunda olmalıyız.


Dr. Hüseyin Halıcı ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page