top of page

Futbol ile Endüstri 4.0 ‘ı Anlamak

Endüstri 4.0 ı ( Dijital Dönüşümü ) Futbol İle Anlatmak 

 Teknik direktörsüz takım olmayacağı gibi yapay zekasız da Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşüm  olamaz.

Expressing with Football of Industry 4.0 ( Digital Transformation)As there will be no team without a coach , there can be no Industry 4.0 / digital transformation without artificial intelligence.

Dr. Hüseyin Halıcı HALICI CEO, ENOSAD Bşk.Yrd. İstanbul, 2019-09-22 

ÖZETDünya tarihinde ilk defa bundan öncekilerin aksine bir devrim yapılmadan önce deklare edildi. Böylece tüm dünya tarafından eşit koşulların oluştuğu, Endüstri 4.0 ya da Dijital Dönüşüm devrimini gerçekleştirme süreci başladı. Böyle olunca konu elbette tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de maalesef Endüstri 4.0 kavramının içinin boşaldığı, bunca konuşma ve tartışmaya rağmen bu önemli sanayi devriminin Türkiye’de halen anlaşılamadığı görülmektedir. Önemli bir devrim olan ve sadece çalışma hayatımızı değil tüm yaşantımızı değiştirecek bir devrim olan Endüstri 4.0 bu makalede dünya da çok ilgi duyulan futbol ile özdeşleştirilerek anlatılmıştır.


ABSTRACTFor the first time in the history of the world, a revolution was declared before the revolution. Thus, the process of realizing the Industrial 4.0 or Digital Transformation revolution started, where equal conditions were created by the whole world. As such, subject of course in our country as in the whole world that, unfortunately, for the discharge of industrial 4.0 concept, despite the many discussions and debates in Turkey still seems unable to understand this important industrial revolution. Industry 4.0, an important revolution and a revolution that will change not only our working life but also our entire life, is described in this article by identifying with the most popular football in the world.


Giriş bilindiği üzere, 2008 yılında karşılaştığımız ve özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyamızı derinden sarsan global ekonomik kriz, çalışma hayatımızı tamamen etkileyecek daha sonra Endüstri 4.0 (Dijital Dönüşüm) olarak adlandırılacak devriminin temelini atmıştır. Başta Almanya ve Amerika gibi işçiliğin daha yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde global krizin etkisi ile işçiliğin minimuma/optimuma indirilmesi için çalışmalar yapılmış ve ilk defa 2011 yılında Hannover fuarında Endüstri 4.0 terimi kullanılmıştır. Daha sonra ise Alman hükümetinin desteği ile 2012 yılında özel sektörde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 8 Nisan 2013 tarihinde ise bu çalışma grubu Hannover Fuarında Endüstri 4.0 raporunu sunarak dünyamızın gündemine bir devrim olarak girmiştir.Endüstri 4.0 devrimi ile ilgili değerlendirme yapmadan önce tüm sanayi devrimlerini incelediğimizde, bu devrimlerin aslında insanoğlunun zekasından kaynaklanmakta olduğunu ve amacının ise daha iyi koşullarda yaşamanın yollarını bulmak olduğunu görürüz. Çünkü varoluşundan bu yana insanoğlu elindekiler ile yetinmemiş ve sürekli yaşam şekillerini kolaylaştırmak ve dolayısıyla geliştirmek istemiştir. Her canlı gibi yaşamak için dünyaya gelen insanoğlunun amacı, daha iyi koşullarda yaşamak için mümkün ise yapılacak işleri ilk başlarda diğer canlılara, daha sonraları ise makineler ve sistemlere yaptırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, gelişme hiçbir zaman bitmeyecek olup, insanların bu dünyayı sadece yaşamaya gelecekleri bir yer haline getirmelerine kadar sürecektir.Dünya tarihinde ilk defa bundan öncekilerin aksine bir devrim yapılmadan önce deklare edilmesi ile tüm dünya tarafından eşit koşulların oluştuğu, Endüstri 4.0 ya da Dijital Dönüşüm devrimini gerçekleştirme süreci başlamıştır. Konu popüler olmasından dolayı pek çok kişi ve kurum tarafından konuşulmaya başlandı. Böyle olunca konu elbette tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de maalesef Endüstri 4.0 kavramının içinin boşaldığı, bunca konuşma ve tartışmaya rağmen bu önemli sanayi devriminin Türkiye’de halen tam anlaşılamadığı görülmektedir.Bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak üretimde tamamen insandan bağımsız akıllı üretim şekli Endüstri 4.0 olarak değerlendirilebilir. Diğer bir deyiş ile Endüstri 4.0 akıllı sistemleri, Yapay Zeka uygulamalarıyla destekleyerek bir otonomi sistemi olarak görebiliriz.Şekil-1’de sanayi devrimleri ve ilgili teknolojilerini içeren tabloyu görebilirisiniz.

Önemli bir devrim olan ve sadece çalışma hayatımızı değil tüm yaşantımızı değiştirecek bir devrim olan Endüstri 4.0 / Dijital Dönüşümü futbol ile özdeşleştirerek anlatmamız mümkün olup, her iki kavramın birbiriyle oldukça ortak özellik içerdiğini görebilirsiniz.Bir futbol takımında bir oyuncu çok çalışabilir ve çok güzel kişisel bir oyun çıkarabilir. Ancak, bu oyuncu, çalışmasını takım arkadaşlarının çalışmaları ile uyumlaştırmazsa ve bütünleştirmez ise, takım amacına ulaşamaz. Bu yüzden Endüstri 4.0 sistemini ya da konseptini amacına ulaştırabilmek için tıpkı bir futbol takımında olduğu gibi bir “takım çalışması” ve “takım ruhu” na gerek vardır.Bir diğer neden, giderek artan taleplerin karşılanması için, sistem içindeki bileşenlerin sistemin tümünü gerçekleştirmeye veya uzmanlığa sahip olmayabileceğidir. Bu nedenle takımlar, bu talepleri yerine getirebilmek için bileşenlerin farklı özelliklerini ve yeterliliklerini bir araya getirmeye ihtiyaç duyabilir.ENDÜSTRİ 4.0 VE FUTBOLFutbol çoğu zaman bir endüstri gibi görülmekte ve artık yaygın olarak Futbol Endüstrisi tanımı da çokça kullanılmaktadır. Futbolu endüstri olarak ligleri de endüstri devrimleri olarak tanımladığımızı varsayalım. Dolayısıyla nasıl ki futbol takımları için amatörden başlayarak şampiyonlar ligi kademesine kadar ligler mevcut ise Endüstri için de gelişmişlik seviyelerine göre devrimleri de bu liglerin kademeleri gibi görülebilir. Bu kademeler birden bire aşılacak kademeler olmayıp, her bir kademe verilen emek ve çaba sonucunda birinci olunduğunda bir üst lige geçilecek şekilde belirlenmiştir. Bu durum endüstri seviyeleri içinde geçerlidir, yani bir üst devrime geçmek için bu aşamaları geçmek gerekiyor. Buradan hareketle 3.ligi Endüst1.0 olarak gördüğümüzde Şampiyonlar ligini de Endüstri 4.0 olarak tanımlayarak açıklayabiliriz. Aşağıdaki şekilde ise bu tanımlamaya uygun olarak Futbol ligi ile Endüstri devrimleri tablosunu görebiliriz.

Mevcut futbol takımımızın Endüstri3.x aşamasında (liginde) olduğunu yani birinci lig takımı olduğumuzu ve takımımızın da Ligde şampiyon olup, Şampiyonlar Ligine çıktığını düşünelim. Amacımız ise Şampiyonlar Liginde yarışacak ve sürekli kalıcı bir takım oluşturmak olsun. Dolayısıyla burada yapılması gereken Endüstri 3.x uyumlu bir birinci lig futbol takımını Endüstri 4.0 uyumlu Şampiyonlar Ligi Futbol takımına dönüştürmemiz gerekmektedir. Nasıl ki, bir futbol takımı toplam 21 oyuncu ile her maç ise 11 asıl ve 5 yedek futbolcu, Teknik direktör ve yardımcılarından oluşmaktadır. , Endüstri 4.0 ı da şu an itibari ile esas olarak 11 disiplinin bir araya gelmesi, bunun yanında da birçok disiplin daha eklenmesi beklenen bir futbol takımı gibi düşünebiliriz. Bir futbol takımının en önemli bileşeni ise Teknik Direktördür. Tıpkı Futbolda nasıl ki Teknik Direktör önemli ve olmazsa olmaz ise Endüstri 4.0 kavramında da Yapay Zeka olmadan olamaz.Yukarıdaki benzetmeden hareket ile Endüstri 4.0 ı bir Futbol takımı olarak görüp, yapay zeka teknik direktör ve her bir bileşenini de bir oyuncu olarak değerlendirirsek, aşağıdaki gibi Endüstri 4.0 futbol takımı oluşturmamız mümkündür;

Oyuncular1. Siber Fiziksel Sistemler2. Endüstriyel Yazılım ve Yatay-Dikey Entegrasyon3. Büyük Veri ve Analitik4. Robotlar / Otonom Robotlar5. İleri Otomasyon Sistemleri6. Akıllı Sensörler7. Bulut Teknolojileri8. Nesnelerin İnterneti (IoT)9. Artırılmış (Zenginleştirilmiş) Gerçeklik10. Eklemeli Üretim (3D Printer-3 Boyutlu Yazıcı)11. Siber GüvenlikTeknik Direktör : Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler

Bu takım elbette şimdilik sanki 11 kişilik görülse de aslında her geçen yıl bu oyuncu sayısı gelişen teknoloji ile orantılı olarak artabilecektir. Buradan anlaşılacağı üzere Endüstri 4.0 ile Futbol arasındaki en temel fark bugün ikisi için de 11 olan oyuncu sayısı olmasına karşın, ileriki zamanlarda futbol için bu sayının değişmeyeceği ancak Endüstri 4.0 için artabileceğidir.Burada önemli bir konu bu bileşenlerin tümü aynı seviyede olmalı ki, bir takım oluşabilsin ve başarı elde edilebilsin. Çünkü 1.Lig takımına, Şampiyonlar Ligi seviyesinden sadece bir kaleci adapte etmek hem kolay değil hem de o takımı Şampiyonlar Ligi takımı yapmaz. Bu yaklaşımı Endüstri 4.0 yapısına uyguladığımızda, sadece bir disiplini örneğin Siber Güvenlik yapısını mevcut Endüstri 3.x sistemimize eklediğimizde bu sistemi Endüstri 4.0 yapamayacağının bilinmesi gerekir.Yukarıda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki karşılaştırma tablosu ile Futbol ile Endüstri 4.0 (Dijital Dönüşüm) ilişkisi özetlenmiştir.

Her ne kadar Futbol ile Endüstri 4.0 arasında pek çok benzerlikler olmasına karşın, az da olsa bazı farklılıklarda mevcuttur. Bu farklılıklar da aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SONUÇÖzetle belirtmek istersek, pek çok özelliği ile bir Futbol takımı ve Futbol liginin özellikleri ile özdeşleştirerek anlatabileceğimiz Endüstri 4.0 ı günümüz koşullarında bir Şampiyonlar Ligi olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu ligde var olmak ve özellikle de kalıcı olmak için sürdürülebilir kalecisinden forvetine, yedek oyunculardan teknik direktörüne kadar bir iyi takım oluşturmak zorunluluktur. Yani sadece bir ya da 2 oyuncuyu alt liglerdeki bir takıma adapte etmekle o takım Şampiyonlar Ligi takımı olmayacaktır. Buradan hareketle sadece bir veya birkaç bileşeni mevcut 3.x sistemine bazı Endüstri 4.0 bileşenini eklemek ile Endüstri 4.0’a geçmiş sayılmayacaktır. Günümüzde Endüstri 4.0 çözümü arayanlar, uygulayanlar, kamu ve STK lara bu konuda önemli bir görev düşmektedir. Bilmelidirler ki, sadece bir oyuncu transfer etmekle bir takım oluşturulamayacağı gibi sadece birkaç disiplin uygulamakla Endüstri 4.0 a geçilmeyecektir. Endüstri 4.0 a geçmek, doğru bir çözüm oluşturmak için, Kamu, Özel sektör, Milli Eğitim (üniversiteler) ve STK ların bir araya gelerek çözüm oluşturmaları gerekmektedir. Çünkü Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 temelinde insan vardır. Fiziksel çalışmadan Zihinsel çalışmaya geçerken Kamunun, STK’ların, özel sektörün ve eğitim sistemimizin ortaklaşa ve aynı anda baştan sona yürütecekleri bir strateji ve icraat olmalıdır.Tüm bunların ışığında özetle belirtmek gerekirse, bütün halkımız, özel sektör ve kamu tarafından bilinmelidir ki Endüstri 4.0′ a / Dijital Dönüşüme geçiş bir seçenek değil, yapılması gereken bir zorunluluktur. Endüstri 4.0’ı bir tren olarak görürsek, Endüstri 4.0 trenini henüz kaçırmadık ancak çok fazla vaktimiz yok. Ancak ve ancak çok ciddi, hızlı ve planlı bir strateji ile başarılı olabileceğimizi unutmamamız gerekmektedir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page